Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 1 - Graad 7 Wiskunde - K1 - 3.1 Meetkunde van 2D vorms (Afr)

Graad 7 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 1 - Graad 7 Wiskunde - K1 - 3.1 Meetkunde van 2D vorms (Afr)


3-1-1 Klassifikasie van driehoeke (Werkblad)
3-1-1 Klassifikasie van driehoeke (Antwoorde)
3-1-2 Soorte vierhoeke (Werkblad)
3-1-2 Soorte vierhoeke (Antwoorde)
3-1-3 Inligtingsblad: Vierhoeke (Werkblad)
3-1-4 Klassifisering van vierhoeke volgens lengte van sye (Werkblad)
3-1-4 Klassifisering van vierhoeke volgens lengte van sye (Antwoorde)
3-1-5 Klassifisering van vierhoeke volgens hulle parallelle sye (Werkblad)
3-1-5 Klassifisering van vierhoeke volgens hulle parallelle sye (Antwoorde)
3-1-6 Klassifisering van vierhoeke volgens loodregte sye en gelyke hoeke (Werkblad)
3-1-6 Klassifisering van vierhoeke volgens loodregte sye en gelyke hoeke (Antwoorde)
3-1-7 Dele van ʼn sirkel (Werkblad)
3-1-7 Dele van ʼn sirkel (Antwoorde)
3-1-8 Gelykvormige en kongruente 2D figure (Werkblad)
3-1-8 Gelykvormige en kongruente 2D figure (Antwoorde)
3-1-9 Oplos van meetkundige probleme (Werkblad)
3-1-9 Oplos van meetkundige probleme (Antwoorde)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...