Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3

Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3


01 Lees en kyk - 'n Koerantberig (Memo)
01 Lees en kyk - 'n Koerantberig
02 Luister en praat - 'n Koerantberig (Memo)
02 Luister en praat - 'n Koerantberig
03 Skryf en aanbied - 'n Koerantberig (Memo)
03 Skryf en aanbied - 'n Koerantberig
04 Taal - Chronologiese volgorde en voorsetsels (Memo)
04 Taal - Chronologiese volgorde en voorsetsels
05 Taal - Lydende vorm (Memo)
05 Taal - Lydende vorm
06 Luister en praat - Aanwysings (Memo)
06 Luister en praat - Aanwysings
07 Lees en kyk - Van Hunks (Memo)
07 Lees en kyk - Van Hunks
08 Taal - Lidwoorde (Memo)
08 Taal - Lidwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...