Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3

Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3


01 Luister en Praat - Hoe om 'n vorm/vraelys in te vulVorm
02 Skryf en Aanbied - Vul 'n vraelys in
03 Lees en Kyk - Die belangrikheid van 'n vraelys
04 Lees en Kyk - Lees vir begrip (Memo)
04 Lees en Kyk - Lees vir begrip
05 Taal - Woordsoorte (Memo)
05 Taal - Woordsoorte
06 Taal - Hoofletters (Memo)
06 Taal - Hoofletters
07 Taal - Die ellipsteken (Memo)
07 Taal - Die ellipsteken
08 Taal - Woordeskat (Memo)
08 Taal - Woordeskat
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...