Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


01 luister en praat - 'n koerantartikel (memo)
01 luister en praat - 'n koerantartikel
02 luister en praat - voorbereide toespraak (memo)
02 luister en praat - voorbereide toespraak
03 lees en kyk - 'n koerantartikel (memo)
03 lees en kyk - 'n koerantartikel
04 skryf en aanbied - skryf 'n koerantartikel (memo)
04 skryf en aanbied - skryf 'n koerantartikel
05 taal - homofone (memo)
05 taal - homofone
06 taal - woorde wat op -d of -t eindig (memo)
06 taal - woorde wat op -d of -t eindig
07 taal - voorsetsels (memo)
07 taal - voorsetsels
08 taal - woordeskat (memo)
08 taal - woordeskat
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...