Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 7 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


01 luister en praat - luistervaardighede (memo)
01 luister en praat - luistervaardighede
02 luister en praat - luisterbegrip (memo)
02 luister en praat - luisterbegrip
03 lees en kyk - visuele tekste (memo)
03 lees en kyk - visuele tekste
04 lees en kyk - leesbegrip (memo)
04 lees en kyk - leesbegrip
05 skryf en aanbied - skryf verhalend (memo)
05 skryf en aanbied - skryf verhalend
06 taal - verlede tyd (memo)
06 taal - verlede tyd
07 taal - enkelvoudige sinne (memo)
07 taal - enkelvoudige sinne
08 taal - trappe van vergelyking (memo)
08 taal - trappe van vergelyking
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...