Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 3 - Weeks 5 and 6: Taalstrukture and Konvensies

Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 3 - Weeks 5 and 6: Taalstrukture and Konvensies


Luister en praat - Die storie oor die muskiet
Lees en kyk - Pre-lees - Die verkleurmannetjie
Skryf en aanbied - 'n Gedig vir ma
Skryf en aanbied - Skryf 'n storie
Taal - Homonieme, homofone, antonieme en sinonieme
Taal - Voornaamwoorde
Taal - Tydsvorme - Werkwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...