Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 1 - Weeks 5 and 6: Taalstrukture and Konvensies

Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 1 - Weeks 5 and 6: Taalstrukture and Konvensies


Luister en praat - Bespreking
Lees en kyk - Lees en beantwoord vrae
Lees en kyk - Lees oefening
Skryf en aanbied - 'n Dagboekinskrywing
Taal - Hoofwerkwoorde en hulpwerkwoorde
Taal - Sinsoorte
Taal - Kappies en deeltekens
Taal - Idiome
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...