Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 1 - Weeks 3 and 4: Taalstrukture and Konvensies

Grade 6: Afrikaans Additional Language - Term 1 - Weeks 3 and 4: Taalstrukture and Konvensies


Luister en praat - Pre-lees
Lees en kyk
Skryf en aanbied - Vriendskaplike brief
Taal - Oefening - hoofletters, punte, vraagtekens, uitroeptekens en aanhalingstekens
Taal - Woordsoorte, klankpatrone en spelling
Taal - Idiome
Taal - Kobus Mol se winter
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...