Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 3

Graad 6 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 3


wk1 01 Meting - Gebruik lengte om probleme op te los (Memo)
wk1 01 Meting - Gebruik lengte om probleme op te los
wk2 01 Meting - Lengte - Omskakeling en volgorde (Memo)
wk2 01 Meting - Lengte - Omskakeling en volgorde
wk7 01 Meting - Oppervlak en omtrek (Memo)
wk7 01 Meting - Oppervlak en omtrek
wk8 01 Meting - Volume (Memo)
wk8 01 Meting - Volume
wk8 02 Meting - Volume teenoor oppervlak (Memo)
wk8 02 Meting - Volume teenoor oppervlak
wk9 01 Meting - Kapasiteit en volume - Werk met milliliter en liter (Memo)
wk9 01 Meting - Kapasiteit en volume - Werk met milliliter en liter
wk9 02 Meting - Kapasiteit en volume - Werk met liter en kiloliter (Memo)
wk9 02 Meting - Kapasiteit en volume - Werk met liter en kiloliter
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...