Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Wiskunde - Kwartaal 1


Wk1 01 Gr5 Hersiening (Memo)
Wk1 01 Gr5 Hersiening
Wk2 01 Tel, orden, vergelyk & voorstelling asook die plekwaarde van syfers (Memo)
Wk2 01 Tel, orden, vergelyk & voorstelling asook die plekwaarde van syfers
Wk2 02 Voorstelling, vergelyking en afronding van heelgetalle (Memo)
Wk2 02 Heelgetalle_Voorstelling, vergelyking en afronding van heelgetalle
Wk3 01 Optelling - Eienskappe van heelgetalle (Memo)
Wk3 01 Optelling - Eienskappe van heelgetalle
Wk3 02 Optelling - Berekeningstegnieke (Memo)
Wk3 02 Optelling - Berekeningstegnieke
Wk4 01 Aftrekking - Berekeningstegnieke (Memo)
Wk4 01 Aftrekking - Berekeningstegnieke
Wk5 01 Vermenigvuldiging - Eienskappe van heelgetalle (2)
Wk5 01 Vermigvuldiging - Eienskappe van heelgetalle (2) (Memo)
Wk5 02 Vermigvuldiging - Verskeie bewerkings eienskappe van heelgetalle (Memo)
Wk5 02 Vermigvuldiging - Verskeie bewerkings eienskappe van heelgetalle
Wk6 01 Vermenigvuldiging - Veelvoude en Faktore (Memo)
Wk6 01 Vermenigvuldiging - Veelvoude en Faktore
Wk6 02 Vermeningvuldiging - Vermenigvuldigingstegnieke (Memo)
Wk6 02 Vermeningvuldiging - Vermenigvuldigingstegnieke
Wk7 01 Koers en Verhouding (Memo)
Wk7 01 Koers en Verhouding
Wk8 01 Deling - Berekeningstegnieke (Memo)
Wk8 01 Deling - Berekeningstegnieke
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...