Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Gr6 K4 AHT WK5&6 Boeke en boekverslae (7 Werkblaaie)
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - 'n Boekverslag
Lees en kyk - Lees dele van 'n boek (Deel 1)
Lees en kyk - Lees dele van 'n boek (Deel 2)
Skryf en aanbied - 'n Boekverslag
Skryf en aanbied - Reaksie op 'n boek
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...