Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Lesplan - Beskrywende tekste
Luister en praat - Luisteroefening
Luister en praat - Voer 'n debat
Luister en praat
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 2)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 3)
Skryf en aanbied - 'n Beskrywende opstel
Taalstrukture en -konvensies - Hersiening
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...