Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Lesplan - Beskrywende tekste
Luister en praat - Luisteroefening
Luister en praat - Voer 'n debat
Luister en praat
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 2)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 3)
Skryf en aanbied - 'n Beskrywende opstel
Taalstrukture en -konvensies - Hersiening
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...