Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Gr6 K4 AHT Wk3&4 - 8 Werkblaaie
Luister en praat - Luisteroefening
Luister en praat - Voer 'n debat
Luister en praat
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 2)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 3)
Skryf en aanbied - 'n Beskrywende opstel
Taalstrukture en -konvensies - Hersiening
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.met trots geborg deur Kyknet KykNetLoading...