Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3


Lesplan - Uitvinders
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - Uitvinders en hul uitvindings
Lees en kyk - Alexander Graham Bell
Lees en kyk - Uitvinders van die motor
Skryf en aanbied - Doen navorsing
Taalstrukture en -konvensies - Werk met sinne
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...