Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 3


Lesplan - Koerantberigte en Dagboeke
lees en kyk - 'n koerantberig
skryf en aanbied - slang op vliegtuig
skryf en aanbied - swartbek die mamba vrek op rype ouderdom
taalstrukture en -konvensies - spelling en punktuasie, afkortings en akronieme
taalstrukture en -konvensies - lydende en bedrywende vorm
taalstrukture en -konvensies - verskillende soorte werkwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...