Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - fabels en legendes
lees en kyk - fabel: die leeu en die apie
luister en praat
skryf en aanbied - skryf eie legende of fabel
taalstrukture en -konvensies - leenwoorde
taalstrukture en -konvensies - woordvorming
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...