Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - inligtingstekste
lees en kyk - meerkatte en infografiek
luister en praat
skryf en aanbied - mondeling outobiografie
taalstrukture en -konvensies - afkortings en akronieme
taalstrukture en -konvensies - bywoorde
taalstrukture en -konvensies - direkte en indirekte rede en ontkenning
taalstrukture en -konvensies - taal in konteks
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.




Loading...