Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - instruksionele tekste
lees en kyk - instruksies en kortverhaal
luister en praat
skryf en aanbied - skryf instruksies
taalstrukture en -konvensies - akuut en gravis
taalstrukture en -konvensies - bywoorde en deelwoorde
taalstrukture en -konvensies - idiomatiese taalgebruik
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...