Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1


Lesplan - Poësie en inligtingstekste
Luister en Praat - Te vet vir ballet
Luister en Praat - Te vet vir ballet (Memo)
Lees & Kyk - Gedig en Inligtingsteks
Lees & Kyk - Gedig en Inligtingsteks (Memo)
Skryf en Aanbied - Skryf 'n gedig
Spelling en Punktuasie - Aandagstrepe en kommapunte
Spelling en Punktuasie - Aandagstrepe en kommapunte (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Ontkenning
Taalstrukture en -konvensies - Ontkenning (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Homonieme en Homofone
Taalstrukture en -konvensies - Homonieme en Homofone (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Telwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Telwoorde (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...