Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1


Lesplan - Dialoƫ en onderhoude
Luister en Praat - Onderhoud
Lees & Kyk - Dialoog
Skryf en Aanbied - Skryf dialoog
Taalstrukture en -konvensies - Direkte en indirekte rede
Taalstrukture en -konvensies - Direkte en indirekte rede (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Afkortings
Taalstrukture en -konvensies - Afkortings (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Hoofwerkwoorde en hulpwerkwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Hoofwerkwoorde en hulpwerkwoorde (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...