Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1


Lesplan - Oorredende tekste
Luister en Praat - Oorredende Argument
Lees en kyk - advertensies
Lees en kyk - advertensies (Memo)
Skryf en Aanbied - Ontwerp eie advertensie
Taalstrukture en -konvensies - Aanhalingstekens en Ellips
Taalstrukture en -konvensies - Aanhalingstekens en Ellips (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Woorde met v/f en d/t
Taalstrukture en -konvensies - Woorde met v/f en d/t (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Sinsoorte
Taalstrukture en -konvensies - Sinsoorte (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Kappie
Taalstrukture en -konvensies - Kappie (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Idiome & spreekwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Idiome & spreekwoorde (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...