Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1


Lesplan - Mites en legendes
Luister en Praat - Voorbereide mondeling
lees en kyk - Mites en legendes
lees en kyk - Mites en legendes (Memo)
Skryf en Aanbied - Skryf eie spookstorie
Taalstrukture en -konvensies - Woordsoorte Hersiening
Taalstrukture en -konvensies - Woordsoorte Hersiening (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Versamelname
Taalstrukture en -konvensies - Versamelname (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Basisvorme
Taalstrukture en -konvensies - Basisvorme (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Alfabetiese Rangskikking
Taalstrukture en -konvensies - Alfabetiese Rangskikking (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...