Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1

Graad 6 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 1


Lesplan - Inligtingstukke en koerantberigte
Luister en praat - Mondeling
Lees en kyk - Gidshonde
Lees en kyk - Gidshonde (Memo)
Skryf en aanbied - Koerantberig
Spelling en punktuasie - Vokaalgroepe en Klank- en Lettergrepe
Spelling en punktuasie - Vokaalgroepe en Klank- en Lettergrepe (Memo)
Spelling en Punktuasie - Deeltekens en Koppeltekens
Spelling en Punktuasie - Deeltekens en Koppeltekens (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Woordsoorte
Taalstrukture en -konvensies - Woordsoorte (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...