Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4


Luister en praat - Gedigte
Luister en praat - Gedigte (Memo)
Luister en leesbegrip - Die slim hasie
Luister en leesbegrip - Die slim hasie (Memo)
Skryf en aanbied - Skryf 'n boekresensie
Skryf en aanbied - Skryf 'n persoonlike brief
Taalstrukture en -konvensies - Idiome
Taalstrukture en -konvensies - Idiome (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Sinonieme en antonieme
Taalstrukture en -konvensies - Sinonieme en antonieme (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Sinsoorte
Taalstrukture en -konvensies - Sinsoorte (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Spelpatrone
Taalstrukture en -konvensies - Spelpatrone (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Verkleinwoorde en meervoude
Taalstrukture en -konvensies - Verkleinwoorde en meervoude (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Hersiening
Taalstrukture en -konvensies - Hersiening (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...