Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 6 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4

Graad 6 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4


Luister en praat - Luisteroefening - Op die plaas (Deel 1)
Luister en praat - Luisteroefening - Op die plaas (Deel 1) (Memo)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 2)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 2) (Memo)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 3)
Lees en kyk - Op die plaas (Deel 3) (Memo)
Skryf en aanbied - Skryf 'n storie
Skryf en aanbied - Skryf 'n storie (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Afleidings
Taalstrukture en -konvensies - Afleidings (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Hoofletters
Taalstrukture en -konvensies - Hoofletters (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Lettergrepe en klankgrepe
Taalstrukture en -konvensies - Lettergrepe en klankgrepe (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Samestellings
Taalstrukture en -konvensies - Samestellings (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Sinonieme en antonieme
Taalstrukture en -konvensies - Sinonieme en antonieme (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Voegwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Voornaamwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Voegwoorde (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Voornaamwoorde (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Werkwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Werkwoorde (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Werk met woorde
Taalstrukture en -konvensies - Werk met woorde (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...