Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Gr5 K4 AHT WK7&8 Gedigte en verhale (9 werkblaaie)
Luister en praat - Luister na 'n gedig
Lees en kyk - Lees 'n gedig
Lees en kyk - Lees 'n verhaal
Skryf en aanbied - Skryf 'n dagboekinskrywing
Skryf en aanbied - Skryf 'n gedig
Taalstrukture en -konvensies - Spelling en punktuasie - Skryftekens
Taalstrukture en -konvensies - Werk met woorde
Taalstrukture en -konvensies - Werk met sinne (hersiening)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...