Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Lesplan - Groen stories
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - Groen van jaloesie
Lees en kyk - Groen monster
Lees en kyk - Groen oë
Skryf en aanbied - 'n Gedig
Skryf en aanbied - 'n Storie
Taalstrukture en -konvensies - Klankverandering en naslaanwerk
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...