Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 4


Gr5 K4 AHT Wk1&2 - 8 Werkblaaie
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - Groen van jaloesie
Lees en kyk - Groen monster
Lees en kyk - Groen oë
Skryf en aanbied - 'n Gedig
Skryf en aanbied - 'n Storie
Taalstrukture en -konvensies - Klankverandering en naslaanwerk
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.met trots geborg deur Kyknet KykNetLoading...