Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


Lesplan - Digkuns
Luister en praat - Digkuns
Luister en praat - Voordrag
Lees en kyk - 'n Gedig
Lees en kyk - 'n Insekgedig
Skryf en aanbied - 'n Dialoog
Skryf en aanbied - 'n Gedig
Taalstrukture en konvensies - Werk met woorde
Taalstrukture en konvensies - Werk met woorde - Hersiening
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...