Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2

Graad 5 Afrikaans: Huistaal - Kwartaal 2


lesplan - Onderhoude en verslae
lees en kyk - verslae
luister en praat - onderhoude
skryf en aanbied - skryf 'n verslag
taalstrukture en konvensies - homonieme en homofone
taalstrukture en konvensies - idiome
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.met trots geborg deur Kyknet KykNetLoading...