CAPS worksheets - $35.00 per user, per grade, per year- includes all Terms
CAPS worksheets - $35.00 per user, per grade, per year- includes all Terms
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 4


Gr4 T4 Afr FAL Week 1&2 Stories en gedigte
Luister en lees - Lees 'n gedig
Luister en lees - Lees 'n gedig (Memo)
Luister en praat - Dit is naweek
Luister en praat - Dit is naweek (Memo)
Lees en kyk - Die dinge wat regtig saak maak
Lees en kyk - Die dinge wat regtig saak maak (Memo)
Lees en kyk - Mooi Skool se sokkerwedstryd
Lees en kyk - Mooi Skool se sokkerwedstryd (Memo)
Skryf en aanbied - Skryf oor jou naweek
Skryf en aanbied - Skryf oor jou naweek (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Taalfoefening
Taalstrukture en -konvensies - Taalfoefening (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Gebruik sinne
Taalstrukture en -konvensies - Gebruik sinne (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Lydende en bedrywende vorm
Taalstrukture en -konvensies - Lydende en bedrywende vorm (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...