Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3


Gr4 T3 Afr FAL Week 3&4 - Lesplan - Ons mooi land
Lees en Kyk - 'n Inligtingsteks
Lees en Kyk - 'n Inligtingsteks (Memo)
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit (Memo)
Skryf en aanbied - 'n Opsomming
Skryf en aanbied - 'n Opsomming (Memo)
Skryf en aanbied - Ontwerp 'n plakkaat
Skryf en aanbied - Ontwerp 'n plakkaat (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Afkortings
Taalstrukture en -konvensies - Afkortings (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Deelteken en kappie
Taalstrukture en -konvensies - Deelteken en kappie (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Enkelvoudige en saamgestelde sinne
Taalstrukture en -konvensies - Enkelvoudige en saamgestelde sinne (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Spelling en Punktuasie
Taalstrukture en -konvensies - Spelling en Punktuasie (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...