Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 3


Lesplan - Stories
Gr4 T3 Afr FAL Week 1&2 - Luister en praat - Inleidende aktiwiteit
Luister en praat - Inleidende aktiwiteit (Memo)
Lees en kyk - Die donderstorm
Lees en kyk - Die donderstorm (Memo)
Lees, kyk, luister en praat - Just Nuisance
Lees, kyk, luister en praat - Just Nuisance (Memo)
Skryf en aanbied - Skryf ' n dialoog
Skryf en aanbied - Skryf 'n dialoog (Memo)
Skryf en aanbied - Skryf 'n kort beskrywing
Skryf en aanbied - Skryf 'n kort beskrywing (Memo)
Spelling en punktuasie - Koppeltekens
Spelling en punktuasie - Koppeltekens (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Bywoorde
Taalstrukture en -konvensies - Bywoorde (Memo)
Taalstrukture en -konvensies - Homofone en homonieme
Taalstrukture en -konvensies - Homofone en homonieme (Memo)
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...