Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


lesplan - speletjies
Luister en Praat - Inleidende aktiwiteit - Speel-speel
Luister en Praat - Praatjie oor 'n speletjie
Lees en Kyk - Instruksies vir 'n kaartspeletjie
Lees en Kyk - Ou bordspeletjies
Skryf en Aanbied - Skryf instruksies en ontwerp 'n plakkaat
Taalstrukture en -konvensies - Sinonieme, antonieme en homofone
Taalstrukture en -konvensies - Enkelvoudige sinne
Taalstrukture en -konvensies - Voornaamwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...