Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


Gr4 EAT T2 WK3&4 Inligtingstekste (9 werkblaaie)
Luister en praat - Weerberig
Lees en kyk - Koerantberig oor die weer
Lees en kyk - Winterslekkernye
Skryf en aanbied - 'n Advertensie
Skryf en aanbied - Opsomming
Taalstrukture en -konvensies - Bywoorde
Taalstrukture en -konvensies - Leestekens
Taalstrukture en -konvensies - Woordeboekvaardighede
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...