CAPS worksheets - $35.00 per user, per grade, per year- includes all Terms
CAPS worksheets - $35.00 per user, per grade, per year- includes all Terms
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2


Lesplan - Mooi, mooi woorde
Luister en praat - Luister aktiwiteit
Lees en Kyk - In die diep, donker gat
Lees en Kyk - Die Wilde Wolman
Skryf en Aanbied - Persoonlike vertelling
Skryf en Aanbied - Skryf 'n boodskap
Taalstrukture en -konvensies - Verdubbeling van konsonante en vokale
Taalstrukture en -konvensies - Vraende voornaamwoorde
Taalstrukture en -konvensies - Werkwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...