Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Support resources for Grades R-12 only $35.00 per user, per grade, per year!
Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2 - Taalstrukture & Konvensies (Gr4-T2) Weke5&6

Graad 4 Afrikaans: First Additional Language - Kwartaal 2 - Taalstrukture & Konvensies (Gr4-T2) Weke5&6


Week 5&6 - byvoeglike-naamwoorde
Week 5&6 - bywoorde
Week 5&6 - direkte en indirekte rede
Week 5&6 - verlede tyd
Week 7&8 - antonieme
Week 7&8 - enkelvoudige sinne
Week 7&8 - voornaamwoorde
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...