Worksheet Resources $40/year
Worksheet Resources $40/year
Graad 1: Afrikaans Huistaal  - 2023-2024

Graad 1: Afrikaans Huistaal - 2023-2024


Klanke - Dubbelklanke (Memo)
Klanke - Dubbelklanke
Lees en kyk (Memo)
Lees en kyk
Luister en praat (Memo)
Luister en praat
Skryf (Memo)
Taal - Tydsvorme (Memo)
Taal - Tydsvorme
Taal - Verlede tyd en toepassing van woordsoorte (Memo)
Taal - Verlede tyd en toepassing van woordsoorte
Do you have any feedback for this page? Your feedback is greatly appreciated.
Loading...